“American Concert” i.s.m. solisten en dirigent van de BAYLOR UNIVERSITY (Waco,Texas)"

13.03.09 om 20:30 in ZAVENTEM

Part I (conducted by Steve) - Aaron Copland: Fanfare for the Common Man ( 3’) - Samuel Barber: Adagio for Strings (8’) - Knoxville Summer of 1915 for soprano and orchestra (16’) - McAllister: “Tarkus” Trombone Concerto (18’)

Part II (conducted by Rik) - George De Decker: Stinsen (16’) - Leonard Bernstein: Selection from West-Side Story (10’) - George Gerschwin: Rahpsody in Blue (18’)

Twee verschillende solisten (Krassimira Jordan op 8 maart 09) eventueel bisnummer : “Summertime” (George Gerschwin)